Par LUMSF

Biedrība "Latvijas Ūdens motosporta federācija"

Tālrunis 29284688
Ģenerālsekretāre Ieva Tauniņa
E-pasts: info@lumsf.lv

Reģistrācijas Nr: LV40008022453
Juridiskā (pasta) adrese: Lienes iela 16/18, Jūrmala, LV-2015
Swedbank, HABALV22, Konta Nr. LV44HABA0551002414428